Milieu en verspilling

Bij Dirk vinden we het belangrijk dat we zorgvuldig met de aarde om gaan. We hebben er namelijk maar één. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de aarde een fijne plek blijft om te leven. Bij Dirk kijken we niet alleen naar de klimaatimpact van onze eigen bedrijfsvoering, maar ook naar die van onze producten en ketens. Een van de manieren waarop we onze klimaatimpact kunnen verkleinen, is het verminderen van voedselverspilling.

Voedselverspilling banner Klik hier

Voedselverspilling

Bij Dirk vinden we het zonde om producten weg te gooien die nog goed zijn. Daarom zoeken we altijd naar nieuwe initiatieven in de winkel, maar ook naar nieuwe samenwerkingen om voedselverspilling steeds verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door een goede herbestemming voor niet verkochte producten te vinden of juist het stimuleren van klanten om minder voedsel te verspillen. Hier lees je er alles over.

Milieu

Om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties nog gebruik kunnen maken van deze planeet, hebben we samen met andere supermarkten die zijn aangesloten bij het CBL als doel dat onze bedrijfsvoering in 2030 CO2-neutraal is. In 2025 verwachten we als supermarktbranche circa 59% CO2-reductie gerealiseerd te hebben. We kijken naar onze huidige klimaatimpact en wat we doen om deze te verkleinen, maar daarnaast ook naar toekomstige pilots. Hier lees je er alles over.

Milieu banner Klik hier
Circulariteit banner Klik hier

Circulariteit

Door afval te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, hoeven we de aarde minder te belasten, beperken we de CO2 uitstoot en gaan we zorgvuldig om met de grondstoffen die er zijn. In 2022 verdiepen wij ons in het thema circulariteit en gebruiken wij een pilot om te leren wat er hier in mogelijk is. Hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld welke afvalstromen geschikt zijn om als grondstof in te zetten en wat we hiermee kunnen creëren. Hier lees je er alles over.