Algemene informatie

Op deze pagina vind je algemene voorwaarden van Dirk, ons privacybeleid, cookiebeleid, de disclaimer en een responsible disclosure.

 

Algemene voorwaarden

Je bent in onze winkels van harte welkom! Daar moet boodschappen doen niet alleen voordelig, maar ook plezierig zijn. En daarvoor zijn wederzijdse afspraken nodig. Dat voorkomt onnodige misverstanden. We hebben daarom een aantal regels opgesteld. Deze kun je hieronder terugvinden. 

 

Inhoudsopgave     

 

 1. Huisregels - Dirk filialen

 2. Aanvullende algemene voorwaarden particulier - Dirk.nl

 3. Aanvullende algemene voorwaarden - WiFi Netwerk

 4. Aanvullende algemene voorwaarden - Dirk app

 5. Aanvullende algemene voorwaarden - Zelfscannen

 6. Aanvullende algemene voorwaarden - Dirk Cadeaukaart

 7. Aanvullende algemene voorwaarden - Parkeerbeleid

 


 

1. Huisregels - Dirk filialen

 

 1. Wij verkopen geen alcohol en tabak aan klanten jongeren dan 18 jaar. Nog geen 25 jaar? Dan vragen wij om een legitimatiebewijs, zodat aan de hand van de geboortedatum de leeftijd gecontroleerd kan worden. Een geldig legitimatiebewijs is: een paspoort, een Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs (categorie AM), een Europees identiteitsbewijs, een Nederlands vreemdelingendocument.
 2. Wij hebben niet terug van biljetten van €200 en €500; deze biljetten worden in onze winkels niet geaccepteerd. Ook is het betalen met jubilaris/verzamelaarsmunten in onze winkels niet mogelijk. Het totale te betalen bedrag wordt afgerond op 0 en 5 cent volgens de geldende afrondingsregel voor centen.
 3. Je kunt in onze winkels zonder extra kosten betalen met een creditcard.
 4. Bij onze reguliere contant kassa`s is geld opnemen met de betaalpas mogelijk (voor zover dit geld aanwezig is in de kassa) voor een bedrag van €20 of €50 bij het afrekenen van de boodschappen via pinbetaling. Hiervoor vragen wij een vergoeding van 15 eurocent.
 5. Het is verboden om in de supermarkt verpakkingen te openen en etenswaren te nuttigen.
 6. Het gebruik van een winkelmandje of winkelwagen is verplicht.
 7. Om misverstanden te voorkomen vragen wij je bij de reguliere kassa om alle artikelen op de kassaband te plaatsen; ook vragen onze medewerkers op de kassa afdeling jouw medewerking bij het uitvoeren van tassencontrole zonder aanziens des persoon.
 8. Voor jouw en onze veiligheid worden er continu beelden opgenomen.
 9. Huisdieren (bijvoorbeeld: katten, honden en knaagdieren) mogen niet in onze winkels. Uiteraard zijn blindengeleidehonden en hulphonden van harte welkom, maar dit zijn uitzonderingen.
 10. Producten zijn bestemd voor consumenten eindgebruikers, doorverkoop er van is niet toegestaan. Bij een aantal artikelen geldt een max. aantal consumenten eenheden dat aangekocht mag worden door de consument.
 11. Artikelen ruilen of retourneren is zonder opgave van reden mogelijk op vertoon van jouw kassabon binnen 30 dagen. Teruggave via retourpinnen m.b.v. jouw bankpas. Gekoelde, dan wel bevroren producten kunnen niet meer teruggebracht worden i.v.m. de HACCP wetgeving. Doordat de koelketen verbroken is zijn deze voedingsproducten onverkoopbaar in verband met gezondheidsbescherming.
 12. Onze emballagebonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar en komen daarna te vervallen. Wij adviseren om de emballagebon dezelfde dag nog te verzilveren. Het is ook mogelijk om de emballagebon in de winkel te doneren aan een goed doel.

 

In verband met lokale situaties kunnen er in de winkels nog aanvullende regels gelden. Deze worden altijd in de winkel aangegeven.

 

 


 

2. Aanvullende algemene voorwaarden - Dirk.nl

 

Aanbod Dirk.nl

 

 1. De Website en de App bieden diverse vrij toegankelijke informatie en kunnen door de consument geraadpleegd worden. Op de Website en in de App is de actuele uitnodiging tot het doen van een aanbod richting consument weergegeven.
 2. Voor alle aanbiedingen geldt, op = op.
 3. Acties en prijzen op de Website en in de App kunnen afwijken van acties en prijzen in de winkels van Dirk van den Broek. Aan acties en prijzen op de Website en in de App kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van acties en prijzen in de winkels van Dirk van den Broek en vice versa.
 4. Kennelijke verschrijvingen of fouten in de uitnodiging tot het doen van een aanbod, binden Dirk van den Broek niet. De consument kan in dat geval geen rechten ontlenen aan voornoemde foute uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 5. De Website en de App worden continue actueel gehouden en geüpdatet. Hetgeen er op enig moment wordt weergegeven is telkens met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (waaronder onder meer begrepen prijs, uiterlijk, gewicht) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur na levering aan de consument wordt verstrekt en kan de consument geen aanspraak maken op levering conform de foutief op de Website of in de App weergegeven informatie.
 6. Sommige artikelen of smaakvarianten zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden. Niet voor wederverkoop. Acties niet van toepassing in Dirk Warmoesstraat, Amsterdam.
 7. Het massaal, dan wel niet geautomatiseerd, downloaden van artikeldata zoals prijzen, inhoud en afbeeldingen op Dirk.nl is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Mijn Dirk account

 

 1. De consument kan, indien gewenst, een Mijn Dirk account aan maken via de Website of middels de App. De consument zal in dat geval worden verzocht een gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, alsmede andere gegevens.
 2. De consument is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem in het kader van de Mijn Dirk account verstrekte informatie. Hij zal deze informatie actueel, juist en volledig houden.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van zijn Mijn Dirk account. De consument is aansprakelijk voor al het gebruik dat, als gevolg van aan hem toe te rekenen handelen en/of nalaten, via de Mijn Dirk account van de Website of de App wordt gemaakt. De consument dient dan ook vertrouwelijk met zijn inloggegevens om te gaan en deze enkel voor eigen gebruik te hanteren. Indien de consument aanleiding heeft te veronderstellen dat zijn Mijn Dirk account in handen is gekomen van onbevoegden, dient hij Dirk van den Broek direct op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om onverwijld zelf doeltreffende maatregelen te treffen om misbruik van de Mijn Dirk account te voorkomen, bijvoorbeeld door het wachtwoord van de Mijn Dirk account te veranderen. Dirk van den Broek is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, of betrekking heeft op, onbevoegd gebruik van de Mijn Dirk account, tenzij deze schade het gevolg is van aan Dirk van den Broek toe te rekenen omstandigheden.
 4. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om een Mijn Dirk account blijvend of tijdelijk te blokkeren en/of te verwijderen in het geval van zwaarwegende omstandigheden.

 

 

Privacy en Veiligheid

 

 1.  Op alle digitale diensten is het privacybeleid van Dirk van den Broek van toepassing, zoals dat is vermeld op de Website en in de App.
 2.  Dirk van den Broek tracht te alle tijden te waarborgen dat de Website en de App virusvrij zijn. Zij garandeert dat echter niet. De Website en de App bevatten links naar websites van derden. Dirk van den Broek staat niet in voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Dirk van den Broek behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, al dan niet samenhangende met de Website en de App en waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten (bijvoorbeeld op tekstfragmenten van Dirk van den Broek), merkrechten (bijvoorbeeld op het merk Dirk van den Broek), octrooirechten (bijvoorbeeld op technische uitvindingen van Dirk van den Broek), databankrechten (bijvoorbeeld op de databank met gegevens van filialen van Dirk van den Broek), modelrechten (bijvoorbeeld op reclameopstellingen van Dirk van den Broek), handelsnaamrechten (bijvoorbeeld op de handelsnaam Dirk van den Broek), alsmede de rechten op know how (bijvoorbeeld op de wijze van winkelinrichting van Dirk van den Broek). Daaronder zijn onder meer begrepen (domein)namen, beelden, modellen/tekeningen, emblemen, kleurencombinaties, verkoopwervende teksten, slagzinnen, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en alle social media accounts die ten behoeve van/door Dirk van den Broek en/of de consument met daarin de naam Dirk van den Broek (of een andere merk- of formulenaam van Dirk van den Broek) zijn aangemaakt. Alles in de ruimste zin des woords.
 2. De (onderdelen van de) Website en de App mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
  • a. (i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website en de App op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Website en de App herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
  • b. ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website en de App toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Website en de App via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

 

Leeftijdsgrens

 

Voor het aanmaken van een Mijn Dirk account geldt een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar.

 

Prijzen en aanbiedingen

 

 1. Dirk van den Broek doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. De prijzen op de Website en in de App kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkels van Dirk van den Broek, bijvoorbeeld in het geval van lokale aanbiedingen in de winkel. Voor alle producten geldt dat de consument de prijs betaalt die het artikel op het moment van betaling op de (mobiele) kassa, alsmede op de na betaling aan de consument verstrekte bon, wordt aangegeven. Een en ander laat de rechten van de consument die zijn genoemd in artikel 4 van de Voorwaarden onder I onverlet.
 2. Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven periode.

 

 

Misbruik van de website, vragen en klachten

 

 1. Indien Dirk van den Broek heeft geconstateerd dat de consument misbruik maakt van haar Website(s) of de App is zij gerechtigd de betreffende Mijn Dirk account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen.
 2. De informatie op de Website en de App en de Dirk van den Broek voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast. Indien de consument fouten op de Website of in de App aantreft, stelt Dirk van den Broek het zeer op prijs dat hij dat meldt via de Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kan de consument contact opnemen met de Klantenservice.

 

 


 

3. Aanvullende algemene voorwaarden - WiFi Netwerk

 

Deze voorwaarden van de Dirk van den Broek Supermarkten B.V. zijn van toepassing op het gebruik van het WiFi-netwerk in haar supermarkten. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaar je dat je de voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat, waarna je gebruik kunt maken van het WiFi-netwerk. Indien je daarna wederom verbinding maakt met het WiFi-netwerk bevestig je dat je deze voorwaarden heb gelezen, begrepen en daarmee akkoord gaat.

 

Definities

 

Gebruiker: een natuurlijk persoon die als klant of bezoeker van Dirk van den Broek supermarkt gebruik maakt van het WiFi-netwerk.

 

Gebruik van het WiFi-netwerk

 

 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is bedoeld voor Gebruikers die op het Internet websites of informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden. Het gebruik is enkel toegestaan in de Dirk supermarkt. Gebruik buiten de supermarkten is niet toegestaan.
 2. Het gebruik van het WiFi-netwerk is vrij en geschiedt geheel anoniem. Dirk van den Broek slaat op geen enkele wijze gegevens van de Gebruiker op.
 3. Het dataverkeer via het WiFi-netwerk is onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins worden waargenomen of opgeslagen. Dirk van den Broek kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het WiFi-netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de Gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. Dirk van den Broek biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op de apparaten van de Gebruiker.
 4. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om websites die in strijd zijn met de wet, openbare orde, goede zeden, websites die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het WiFi-netwerk, peer-to-peer- en streamingdiensten te blokkeren. Tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk is het verder niet toegestaan om:
  • Een apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
  • Gebruik te maken van peer-to-peer verbindingen en streamingdiensten;
  • Virussen, trojan horses, key loggers of malware te verspreiden;
  • Spam en grote hoeveelheden e-mails te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
  • Discriminerende, pornografische, kwetsende, bedreigende, strafbare of anderszins aanstootgevende content te verspreiden of berichten te posten of te verzenden;
  • Zonder toestemming toegang te krijgen tot andere apparaten, zoals smartphones, tablets, laptops, computers, of toegang te krijgen tot andere netwerken;
  • Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • Het WiFi-netwerk ter beschikking te stellen aan derden dan wel op een of andere wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Het gebruik van het WiFi-netwerk is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn apparatuur en daarop aanwezige software of apps.
 2. Dirk van den Broek is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het WiFi-netwerk, het Internet en/of verlies van data. Dirk van den Broek is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk.
 3. Dirk van den Broek is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich door middel van het WiFi-netwerk toegang heeft verschaft.
 4. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Dirk van den Broek lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden.

 

Beëindiging gebruik

 

 1. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om het WiFi-netwerk tijdelijk niet beschikbaar te stellen, de bandbreedte te beperken en filters toe te passen. Wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het WiFi-netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd.
 2. Indien de Gebruiker excessief veel dataverkeer genereert, mag Dirk van den Broek onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. Dirk van den Broek behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen of als Gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden de verbinding met het WiFi-netwerk en het apparaat te blokkeren.
 3. Als de Gebuiker geen gebruik meer wil maken van het WiFi-netwerk van Dirk van den Broek dan dien je het automatisch aanmelden bij het WiFi-netwerk uit te zetten of het WiFi-netwerk uit jouw opgeslagen netwerken te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/ik-wil-draadloze-netwerken-van-mijn-apparaat-verwijderen/  

 

Overig

 

 1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door Dirk van den Broek worden gewijzigd.
 2. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Amsterdam.

 

 


 

4. Aanvullende algemene voorwaarden - Dirk app

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de applicatie als alle informatie en diensten die via de Dirk app worden aangeboden. De applicatie word je aangeboden door Dirk van den Broek supermarkten B.V., ingeschreven in Handelsregiser KvK Amsterdam onder nummer 30104343, gevestigd aan de Olieweg 6, 1951NH te Velsen-Noord.

 

 

 1. De Dirk app is te downloaden voor iOS via de App store of voor Android via de Play store. Door het downloaden van de applicatie verkrijg je een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dirk app te gebruiken op een smartphone of tablet die in jouw bezit is. Je mag de Dirk app niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook. Je mag de Dirk app niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat onze applicatie foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de informatie staken, hiermee eindigt ook jouw recht om gebruik te maken van de Dirk app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zul je de Dirk app niet meer gebruiken en van jouw smartphone of tablet verwijderen.
 2. Op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten via de Dirk app is het Privacy- en Cookiebeleid van Dirk van den Broek Supermarkten B.V. van toepassing.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dirk app berusten bij Dirk van den Broek en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of de Dirk app openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
 4. De Dirk app wordt continue aangepast om onze service te verbeteren. Indien je fouten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je dit meldt via onze Klantenservice.

 

 


 

5. Aanvullende algemene voorwaarden -Zelfscannen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zelfscannen bij Dirk van den Broek supermarkten. Waar wij in het navolgende schrijven over zelfscan geldt dit voor het zelfscansysteem, dat gebruikt kan worden door middel van een handscanner. Waar wij in het navolgende schrijven over “winkel” geldt dit voor alle supermarkten van Dirk van den Broek.

 

Deelname


Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is voor iedere klant te gebruiken. Hiervoor is geen klantenkaart, inschrijving of overdracht van persoonlijke gegevens nodig.

 

Werking handscanner


In de winkels die uitgerust zijn met zelfscan kun je, voordat je de winkel betreedt, een handscanner uit de uitgiftewand nemen door op een willekeurige positie op het scherm te drukken. Een van de houders licht op; hieruit kun je de handscanner nemen.

 

Deze handscanner gebruik je tijdens het winkelen om daarmee de streepjescode van elk artikel te scannen, waardoor het artikel geregistreerd wordt. Als een artikel niet van zichzelf is voorzien van een streepjescode, dien je op de daartoe aangegeven wijze er voor te zorgen dat het artikel van een streepjescode wordt voorzien en dien je deze streepjescode te scannen.  Indien er geen streepjescode voor het betreffende artikel voorhanden is, dien je dit voor het moment van afrekenen aan te geven bij de medeweker bij de betaalpaal (of kassa). Als je klaar bent met boodschappen doen en al jouw artikelen geregistreerd zijn, kun je afrekenen bij een betaalpaal (pin only) op de kassa afdeling.

 

Met jouw handscanner scan je de afscancode (stap 1) op de betaalpaal. Op de handscanner verschijnt een groen scherm met streepjescode. Deze streepjescode scan je aan de betaalpaal (stap 2), zodat de scangegevens opgehaald kunnen worden door de betaalpaal. In het geval dat je (een) emballagebon(nen) hebt, dien je die eveneens te scannen aan de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kun je de handscanner in een houder naast de betaalpaal plaatsen (stap 3) en kun je afrekenen aan de betaalpaal met jouw betaalpas. Als dit door een van onze medewerkers wordt aangegeven, kan je ook afrekenen bij een reguliere kassa. Je dient de handscanner dan af te geven aan de kassamedewerker die de transactie en het betaalproces met jou verder zal afwikkelen.

 

De camera’s op de handscanners (Android device PS20) zijn standaard uitgeschakeld. Indien een applicatie de camera wil gebruiken wordt door het besturingssysteem afgedwongen dat er altijd een beeld wordt getoond aan de gebruiker, dit in het kader van privacy by design. Er kan dus geen achtergrondproces gestart worden zonder dat de gebruiker dit ziet en ook in dat geval worden de getoonde beelden niet opgeslagen.

 

Voorwaarden gebruik zelfscan

Wanneer je gebruik maakt van zelfscan via de handscanner zijn ook onze algemene winkelvoorwaarden van toepassing; je dient dan ook gebruik te maken van een winkelwagen of winkelmandje tijdens het boodschappen doen. Je mag jouw gescande boodschappen direct in een boodschappentas of krat in de winkelwagen inpakken. Daarnaast is en blijft de handscanner onder alle omstandigheden eigendom van Dirk van den Broek en dient uitsluitend binnen de betreffende winkel van Dirk van den Broek gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand te brengen. Aan het einde van het winkelbezoek dien je de handscanner in onbeschadigde staat te retourneren.

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct scannen van alle artikelen. Het is belangrijk dat je zorgvuldig nagaat of je alles gescand hebt. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

Het zorgvuldige gebruik van zelfscan zullen wij controleren door het uitvoeren van steekproeven door onze medewerkers. Ingeval je jouw boodschappen in een boodschappentas of krat in de winkelwagen hebt ingepakt, dien je deze geopend aan te bieden aan de betreffende medewerker en alle medewerking aan hem of haar te verlenen in het kader van de uitvoering van de steekproef.

 

Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert of op enige wijze (vermeend) oneigenlijk gebruik maakt van zelfscan, uit te sluiten van verdere deelname van de zelfscan. Je zult voor het afrekenen dan doorverwezen worden naar een reguliere kassa, waar een kassamedewerker opnieuw jouw boodschappen zal scannen. Ook kunnen wij aangifte doen van winkeldiefstal, kunnen wij jou een winkelverbod opleggen en / of kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor de indirecte schade, mocht na controle blijken, nadat je de afscancode op de betaalpaal hebt gescand, dat niet alle boodschappen zijn gescand.

 

Over zelfscan

Wij kunnen niet garanderen dat de zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. De informatie die via de zelfscan wordt verstrekt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten, gewicht) niet juist worden weergegeven. In dat geval gelden de prijzen en kenmerken zoals die op de verpakking van het product zelf zijn weergegeven. Indien de zelfscan foutieve informatie weergeeft, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. 

 

Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Ook behouden wij ons het recht voor om het zelfscansysteem te beëindigen. Op zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.

 


 

6. Algemene voorwaarden Dirk Cadeaukaart - Dirk.nl

 

De Dirk cadeaukaart wordt uitgegeven door Dirk van den Broek Supermarkten BV waaronder alle Dirk van den Broek supermarkten vallen.

 

Identiteit van de ondernemer 

 • Naam ondernemer: Dirk van den Broek Supermarkten B.V
 • Handelend onder de naam/namen: Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
 • Vestigingsadres:
  • Flemingweg 1, 2408 AV, Alphen aan den Rijn
 • KvK-nummer: 30104343
 • Btw-nummer: NL0053.07.260.B.01
 • Bereikbaarheid:
  • De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag vanaf 08.00 tot 17.00.
  • Neem contact op met de klantenservice.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Dirk van den Broeken:

 • De koper van een Dirk cadeaukaart
 • De ontvanger van een Dirk cadeaukaart
 • De gebruiker van een Dirk cadeaukaart
 • Door een Dirk cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken, aanvaart de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Dirk van den Broek worden gewijzigd.

 

De meest recente versie van de algemene voorwaarden vind je ook op deze pagina. Gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing.

 

Overige voorwaarden

 1. De Dirk cadeaukaart is geldig bij elke kassa in elke Dirk van den Broek supermarkt.
 2. Met een Dirk cadeaukaart kun je geen andere Dirk cadeaukaarten kopen.
 3. De Dirk cadeaukaart kan niet besteed worden bij een concessionair achter de kassa.
 4. De Dirk cadeaukaart kan niet online worden besteed.
 5. Voor het opladen van de Dirk cadeaukaart geldt een minimum van 5 euro tot een maximum van 150 euro.
 6. De kaart is na aanschaf op te waarderen aan de kassa van Dirk van den Broek tot een maximum van 150 euro.
 7. De Dirk cadeaukaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en krijgt bij elke betaling en/of opwaardering opnieuw een geldigheidsduur van 5 jaar mee.
 8. Het saldo van de Dirk cadeaukaart kan in één of meerdere keren worden besteed. Indien het saldo ontoereikend is, kun je het resterende bedrag op een andere wijze bijbetalen.
 9. De Dirk cadeaukaart is niet inwisselbaar tegen geld.
 10. De Dirk cadeaukaart kan niet geruild of geretourneerd worden.
 11. Je kunt een gepersonaliseerde Dirk cadeaukaart (zelf ontworpen voorkant van de cadeaukaart) bestellen. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 1.99.
 12. Je kunt bij elke Dirk van den Broekkassa jouw saldo van de Dirk van den Broekcadeaukaart opvragen. Na besteding van een gedeelte of hele saldo ontvang je aan de kassa een kassabon met het nieuwe saldo.
 13. Het online opvragen en/of opwaarderen van het saldo zal in de loop van de eerste helft van 2017 mogelijk worden. Hiervoor heb je de extra veiligheidscode nodig die onder de grijze kraslaag staat aan de achterkant van de Dirk cadeaukaart.
 14. Bij het vermoeden van misbruik van de cadeaukaart heeft Dirk van den Broek het recht om de cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.
 15. Verlies, diefstal of misbruik is voor risico van de kaarthouder. Dirk van den Broek vergoedt nimmer het saldo van een gestolen, beschadigde of verloren cadeaukaart.
 16. Het is niet mogelijk om het saldo van een Dirk cadeaukaart te laten blokkeren of over te zetten naar een andere Dirk cadeaukaart.
 17. De koper, ontvanger en/of gebruiker zal zich onthouden van negatieve handelingen of gedragingen met betrekking tot de Dirk cadeaukaart die schade kunnen toebrengen
  aan de reputatie en/of naam van Dirk van den Broek.
 18. Een cadeaukaart mag alleen worden verzilverd, wanneer deze fysiek overhandigd wordt om mee te betalen. Een foto van een cadeaukaart in een telefoon of in een app is niet toegestaan.
 19. Voor informatie over de Dirk cadeaukaart kun je kijken op https://www.dirk.nl/meer/over-dirk/dirk-cadeaukaart of jouw vraag stellen bij onze klantenservice.

 

Privacy

 1. In het geval jouw persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld door het bestellen van een gepersonaliseerde kaart, zal het bestand van deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving worden behandeld.
 2. Er wordt geen koppeling gemaakt en/of bewaard tussen het nummer/streepjescode van de kaart voor het opwaarderen dan wel betalen en jouw NAW gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in jouw eigen belang is.

 

 


 

7.Aanvullende algemene voorwaarden - Parkeerbeleid

 

Wij bieden onze klanten de gelegenheid om bij onze winkels hun auto te parkeren in een daarvoor bestemde garage en/of een daarvoor aangewezen parkeerplaats. Door hiervan gebruik te maken verklaart de klant akkoord te gaan met de op de borden aangegeven voorwaarden.

 

Dirk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen in onze parkeergarages en/of op onze parkeerplaatsen. Dirk is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelegde boetes. Op ons parkeerbeleid is de Wegenverkeerswet van toepassing.

 


 

Privacybeleid

Privacyverklaring van Dirk,

 

Dit is de privacyverklaring van Dirk van den Broek Supermarkten B.V. , hierna te noemen Dirk. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en gebruikers, zowel in de filialen  als op onze websites, apps en social media, hierna te noemen digitale kanalen. Het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens is voor ons van belang. Dirk handelt in alle gevallen overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Hierna is te lezen op welke manier Dirk persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en wat hiervoor de grondslag is. Verder wordt uitgelegd of, en zo ja aan wie, persoonsgegevens worden verstrekt. Ook wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden beveiligd en daarnaast wat de beoogde bewaartermijnen zijn. Tot slot  wordt aangegeven hoe je jouw rechten kunt uitoefenen, zoals het recht van inzage.

 

Omdat wij onze dienstverlening en digitale kanalen steeds willen verbeteren, kan deze privacyverklaring ook veranderen. De meest recente versie zal altijd zichtbaar zijn op onze digitale kanalen. Wij raden je aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren zodat je altijd op hoogte bent van de meest recente versie.

 

Dirk is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de wet, de AVG, is Dirk verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle diensten die Dirk verricht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dirk is gevestigd aan de Flemmingweg 1, 2408 AV, Alphen aan den Rijn.

 

Via onze websites kun je doorklikken naar websites van derden, bijvoorbeeld onze leveranciers. Dit betekent echter niet dat Dirk verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites en dus is deze privacyverklaring om die reden niet van toepassing op het gebruik van deze andere websites. Voor meer informatie over hoe deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij je naar de privacyverklaring op hun website.

 

Inhoudsopgave

 

 1. Inleiding
 2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
 3. Cookies
 4. Delen we gegevens met derde partijen?
 5. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?
 6. Hoe beveiligen wij je gegevens?
 7. Rechten uitoefenen
 8. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

 

1. Inleiding

 

1.1 Persoonsgegevens
Zoals hierboven beschreven bevat deze privacyverklaring informatie over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Maar wat is nu eigenlijk een persoonsgegeven? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Op basis van die gegevens is het mogelijk om jou te identificeren. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, telefoonnummer en klantnummer. Dirk verwerkt lang niet altijd jouw persoonsgegevens, maar voor sommige diensten, zoals voor het bestellen van boodschappen, bezoek aan de website of het gebruik van de app is dit wel nodig. In de hierna volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde gegevens worden verzameld voor deze diensten.

 

1.2 Als je jonger bent dan 16 jaar
Ben je jonger dan 16 jaar dan mogen wij geen persoonsgegevens van jou verwerken zonder toestemming van jouw ouders of  wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer je jonger bent dan 16 verzoeken wij je om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken als je hiervoor geen toestemming hebt gekregen van je ouders of  wettelijke vertegenwoordiger. Dit kan betekenen dat wij voor sommige diensten die wij bieden je zullen vragen om de toestemming van jouw ouders of om jouw identiteitsbewijs om op die wijze jouw leeftijd vast te kunnen stellen. Je zal hierover geïnformeerd worden wanneer dit het geval is.

 

1.3 Is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Nee, het is niet altijd noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen wij in die gevallen jouw toestemming hiervoor. In andere gevallen is het wel noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een klacht of het kunnen bezorgen van de boodschappen op jouw adres.

 


 

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?


Wij verwerken persoonsgegevens als je onze website bezoekt, onze app gebruikt,  je abonneert op onze nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze mobiele telefoniedienst of in sommige gevallen wanneer je onze filialen of bedrijfslocaties bezoekt.

 

2.1 Bezoek aan onze filialen
Wanneer je winkelt in een van onze filialen is het niet vereist om je te registreren of om een klantkaart te hebben. In de meeste gevallen zelfs zullen er geen persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoek aan onze filialen, maar in de gevallen hierna beschreven, worden er wel persoonsgegevens verwerkt.

 

2.1.1 Camerabeelden
Al onze filialen zijn uitgerust met beveiligingscamera’s. Wij hebben belang bij het gebruik van deze beveiligingscamera’s, omdat het doel van deze camera’s is het beschermen van onze eigendommen, onze medewerkers, maar natuurlijk ook in het belang van jouw eigen veiligheid. Bij betreding van onze filialen word je op de aanwezigheid van deze camera’s geattendeerd.

 

2.1.1.1 Hoe lang bewaren wij camerabeelden?
De camerabeelden die wij maken, worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij
1. beelden van belang zijn voor een politieonderzoek. Als dit het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het politieonderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.
II. beelden van belang zijn voor het vaststellen van aansprakelijkheid en veiligheid na een incident. Als dit het geval is, worden de beelden in ieder geval zolang bewaard als dat het onderzoek gaande is. Daarna zullen de beelden alsnog verwijderd worden.

 

2.1.2 Deelnemen aan een actie
Dirk organiseert regelmatig verschillende soorten acties, zoals prijsvragen, spellen en winacties. Om deel te kunnen nemen aan een van deze acties is het soms nodig om een formulier in te vullen. Bij sommige acties delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Hierover wordt meer informatie gegeven in de actievoorwaarden van de betreffende actie, omdat de derde partij varieert per actie.

 

2.1.2.1 Welke gegevens?
Wanneer je deelneemt aan een actie verwerkt Dirk de gegevens die jij hebt opgegeven met als doel contact met je op te kunnen nemen nadat je je hebt opgegeven voor de desbetreffende actie en vast te kunnen stellen of je mee kunt doen aan de actie. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, e-mailadres en dat je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Wanneer je iets wint, zal Dirk contact met je opnemen en zullen er meer persoonsgegevens worden gevraagd, bijvoorbeeld het adres om een prijs op af te leveren.

De persoonsgegevens verwerken wij op basis van de door jou gegeven toestemming. Bij elke actie zal deze toestemming van jou gevraagd en geregistreerd worden.

 

2.1.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Om prijzen uit te kunnen reiken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden, bewaren wij inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie. Hoe lang de bewaartermijn is, verschilt per actie. Dit wordt vermeld in de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

 

2.1.3 Afhandelen van klachten of vragen
Als je een vraag of een klacht hebt, hebben wij er belang bij om deze zo goed mogelijk af te handelen. Dit is ook in jouw belang. Om dit mogelijk te maken hebben we een aantal gegevens van je nodig. Het gaat dan in ieder geval om je contactgegevens, omdat we zonder die gegevens jou niet kunnen bereiken. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

 

2.1.3.1 Welke gegevens?
Na een vraag of klacht slaan wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres op. Daarnaast slaan wij ook een omschrijving van je klacht of vraag op.

 

2.1.3.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

 

2.1.4 Terugroepacties
Wij zullen terugroepacties uitvoeren als er onverhoopt iets mis blijkt te zijn met een van onze producten. Dit zal in de meeste gevallen geschieden door een persbericht te plaatsen op onze website,  maar het kan ook zo zijn dat, wanneer wij beschikken over jouw contactgegevens omdat je een account hebt bij ons en wij weten dat je een bepaald product hebt gekocht, wij rechtstreeks contact met je opnemen. Het contact opnemen met jou over deze terugroepacties is zowel in ons belang als dat het van belang is voor jou als klant.

 

2.1.5 Deelname aan klantenpanel
Om jouw tevredenheid met betrekking tot onze producten, diensten, filialen, websites etc. te kunnen toetsen, doen wij hier onderzoek naar. Hierbij schakelen wij een derde partij in, die  gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Hiervoor wordt vaak een klantenpanel samengesteld. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, ontvang je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaald filiaal, de website, een product of dienst. Om deze uitnodiging te kunnen versturen, verwerken wij jouw contactgegevens. Elke keer dat je van ons een uitnodiging ontvangt, kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Het aanmelden voor het klantpanel gebeurt op basis van jouw toestemming. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, vind je in de e-mail een link waarmee je je kan uitschrijven. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor onderzoeken.

 

2.1.5.1 Welke gegevens?
Voor het versturen van uitnodigingen verwerkt de derde partij die wij hiervoor hebben ingeschakeld, jouw klantenpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum en de door jou ingevulde antwoorden. Wij ontvangen daarnaast jouw beoordeling. Afhankelijk van het onderzoek dat wij doen, is het ook mogelijk dat gegevens over jouw huishouden en winkelgedrag worden verwerkt.

 

2.1.5.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw klantenpanelinschrijving en jouw contactgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd totdat je niet langer onderdeel wilt zijn van het klantenpanel. Jouw beoordelingen bewaren we ook in ieder geval zolang als je onderdeel bent van ons klantenpanel. Voor statistische doeleinden willen we jouw beoordelingen ook kunnen bewaren, nadat je aangeeft niet langer onderdeel te willen zijn van ons klantenpanel. We zullen er dan voor zorgen dat die gegevens daarna niet langer te herleiden zijn tot jou als persoon.

 

2.2 Bezoek aan onze websites


2.2.1 Website algemeen
Wanneer je de websites van Dirk bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je, zoals je IP-adres en gegevens over hoe jij gebruikmaakt van onze websites, om onze websites te laten functioneren en ook om deze technisch te kunnen beheren.

 

2.2.2.1 Welke gegevens?
Voor het account verwerken we jouw gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

 

2.2.2.2 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben, dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, anonimiseren en/of verwijderen. Zie ook hoofdstuk 7 voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten.

 

2.3 Gebruik van onze app
De services die wij op onze websites bieden, bieden wij ook aan in onze app. Gebruikmaken van onze app is niet verplicht, maar doe je dit wel dan verwerken wij jouw gegevens op basis van de door jou gegeven toestemming hiervoor.

 

Onze app kent een zelfde service-aanbod als onze website. Wanneer je door middel van onze app gebruikmaakt van dit aanbod  is het vanzelfsprekend dat we ook dan persoonsgegevens van jou moeten verwerken om dit mogelijk te maken. Ook kan je in de app inloggen op jouw persoonlijke account. Evenals onze producten in de winkel scannen en op die manier boodschappen doen.

 

2.3.1 Welke gegevens?
Voor het account verwerken we jou gebruikersnaam, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast ook of je 16 jaar of ouder bent (geboortedatum).

Voor het bezorgen van boodschappen verwerken we jouw naam, adres, postcode en woonplaats.

 

2.3.2 Functionaliteiten in de app
In onze app bieden wij de volgende functionaliteiten aan:

 • Inzien van assortiment en aanbiedingen
 • Boodschappenlijstjes aanmaken
 • Jouw eerdere boodschappenlijstjes  inzien
 • Jouw persoonlijke profiel inzien en/of wijzigen
 • Inzien van openingstijden en specifieke services en/of bijzonderheden van onze filialen

 

2.3.6 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren deze gegevens in ieder geval voor zolang als dat je bij ons een actief account hebt. Geef je aan niet langer dit account te willen hebben dan zullen wij jouw persoonsgegevens, die we in relatie tot dit account verwerken, verwijderen. Het kan zo zijn dat wij bepaalde gegevens wel moeten bewaren, zoals gegevens over jouw boodschappen. Waar mogelijk zullen wij er in ieder geval voor zorgen dat die gegevens dan niet langer te herleiden zijn tot jou.


2.4 Nieuwsbrief
Op onze websites is het mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aanbiedingen en acties. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Ook is het mogelijk om aan te geven welk filiaal jij doorgaans bezoekt, zodat de openingstijden van deze winkel ook in de nieuwsbrief worden vermeld of specifieke aanbiedingen.

Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

 

2.4.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
In ieder geval voor die periode waarbinnen jij ons toestemming hebt gegeven om jou een nieuwsbrief te mogen sturen. Na het intrekken van je toestemming om jou een nieuwsbrief te mogen sturen zullen wij er voor zorgdragen dat jouw persoonsgegevens niet langer voor dat doel worden verwerkt.

 

2.5  Extra acties en informatie
Naast het aanmelden voor de nieuwsbrief vragen we je om toestemming voor extra acties en informatie. Hiermee ontvang je als klant informatie over kortingsacties, reviewverzoeken, relevantie informatie en persoonlijke aanbevelingen op basis van je eerdere bestellingen, voorkeuren, klikgedrag op de website en in de nieuwsbrief en gegevens uit je profiel. Hiervoor gebruiken wij de gegevens welke je registreert bij het aanmaken van een account.

 

2.6 Social media
Als je ervoor kiest om via social media contact met ons op te nemen, verwerken wij de persoonsgegevens die jij op dat moment aan ons verstrekt. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. We verzekeren je dat deze gegevens alleen gebruikt worden om jouw vraag of klacht af te handelen.

 

2.6.1 Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Wij slaan in principe geen gegevens op als je contact met ons opneemt via social media. Mocht het zo zijn dat we advies nodig hebben van een interne afdeling delen wij enkel de benodigde gegevens met hen zodat zij de vraag juist kunnen beantwoorden.

Als dit nodig is, worden deze gegevens niet langer bewaard dan 2 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting geldt die ons ertoe verplicht deze gegevens langer te moeten bewaren. Ook kan het zo zijn dat de aard van de vraag of de klacht het noodzakelijk maakt om deze langer te bewaren.

 

2.7 DirkMobiel  
Als je een startpakket voor DirkMobiel aanschaft dan kan je deze anoniem activeren in één van onze filialen en direct gebruiken. Je hebt daarna de mogelijkheid om door middel van het 06-nummer en de pincode in te loggen op DirkMobiel. Hier kan vervolgens een e-mailadres of alternatief telefoonnummer worden ingevoerd.

 


 

3. Cookies


Onze websites en de app maken gebruik van cookies. Als je onze website voor het eerst bezoekt vragen we jou  of je akkoord gaat met het gebruik van alle cookies. Als je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies plaatsen wij enkel de volgende cookies:

 • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
 • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar  tot een persoon.

Geef je wel toestemming voor het gebruik van cookies, dan plaatsen wij de volgende cookies:

 • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
 • Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar  tot een persoon.
 • Tracking cookies

 

4. Delen we gegevens met derde partijen?


Dirk maakt gebruik van de diensten van derde partijen (zoals e-mail en postdiensten). Dirk blijft verantwoordelijk voor de verwerking en blijft het aanspreekpunt voor jouw vragen over jouw persoonsgegevens.

Wanneer we gebruikmaken van derde partijen zorgen we ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

 

Soms zijn we verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen wanneer dit nodig is voor politieonderzoek of wanneer wij hier specifiek om verzocht worden. Het zou ook kunnen dat wij genoodzaakt zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan fiscale autoriteiten of een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook is het mogelijk om contact met ons op te nemen via Facebook. Dit betekent dat deze partij  jouw en onze persoonsgegevens verwerkt. Deze diensten zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

4.1  Met wie delen we gegevens?
Wij delen gegevens met o.a.:

 • Belastingdienst

 


 

5. Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?


Ons uitgangspunt is om, buiten de met onder 4 genoemde partijen, jouw persoonsgegevens niet buiten de EER te verwerken. Onze systemen en applicaties waarin jouw persoonsgegevens worden verwerkt zijn gevestigd binnen de EER.

 


 

6. Hoe beveiligen wij je gegevens?


Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is,  heeft Dirk een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder paragraaf 5 van deze verklaring duidelijk is gemaakt, verwerken we buiten Facebook  alleen persoonsgegevens binnen de EER. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon  terechtkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy-bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de laatste beveiligingsstandaarden.

 


 

7. Rechten uitoefenen


Wij vinden het belangrijk dat je de rechten die je hebt op basis van de AVG kunt uitoefenen. Daarom kun je gemakkelijk een e-mail sturen naar privacyofficer@dirk.nl

Je hebt het recht op inzage van en rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens en het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dirk. Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Verder kun je uiteraard altijd de gegevens in jouw account of de app inzien en wijzigen. Hiervoor hoef je echter geen verzoek in te dienen bij de klantenservice, tenzij je een vraag hebt over je account of de apps, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Mocht je geen gebruik meer willen maken van jouw persoonlijke account, dan kun je deze in jouw omgeving onder accountgegevens zelf verwijderen.

 


 

8. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Dirk vindt het belangrijk dat jij tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy. Ook al doen wij er alles aan om dit bereiken en zo te houden, en klachten en opmerking graag persoonlijk met je bespreken,  kan het natuurlijk zo zijn dat je niet tevreden bent. Mochten wij hier samen niet uit kunnen komen, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 


 

Cookiebeleid

Dirk maakt gebruikt van cookies

Onze websites, apps en e-mails maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website - en/of Flash-applicaties - wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van de computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen cookies een computer niet infecteren met een virus of trojan.

 

Welke cookies gebruikt Dirk indien je akkoord gaat?
Als je onze website voor het eerst bezoekt, vragen we of je akkoord gaat met het gebruik van alle cookies. Als je akkoord gaat dan plaatsen we de volgende cookies:

• Functionele cookies.
Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
• Analytische cookies.
Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon.
• Tracking cookies.
Met tracking cookies kan internetgedrag van gebruikers over verschillende websites worden gevolgd, waaruit interesses kunnen worden afgeleid, waarmee persoonlijke advertenties kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld op social media kanalen. Door middel van tracking cookies kan dus een profiel worden opgesteld van de gebruiker. Deze zijn een stuk minder privacy vriendelijk dan functionele cookies en analytische cookies.


Als je niet akkoord gaat met het gebruik van onze cookies plaatsen wij alleen de volgende cookies:

• Functionele cookies.
Deze zorgen ervoor dat de website beter functioneert.
• Analytische cookies.
Wij gebruiken analytische cookies om algemene statistieken vast te leggen zoals bezoekersaantallen. Dit is in geen geval herleidbaar tot een persoon. Geef je wel toestemming voor het gebruik van cookies dan, plaatsen wij de volgende cookies:


Recht tot inzage
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Dit kan door een verzoek in te dien bij onze Klantenservice. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om je adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur je een kopie van dit cookie mee.

 

Toestemming intrekken
Na het weigeren van cookies worden de huidige cookies niet langer uitgelezen. Eerder geplaatste cookies kan je zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.


Bewaartermijn
Wij hanteren een bewaartermijn voor de geplaatste cookies.
Voor onze eigen geplaatste cookies geldt een bewaartermijn van 1 jaar.
Cookies welke geplaatst worden door derden hebben een bewaartermijn van 2 jaar.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit cookie statement neem dan contact op met de klantenservice. Verder kun je aanvullende informatie over het gebruik van cookies onder meer vinden op de website van de Consumentenbond.

 


 

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en onze nieuwsbrieven, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site, nieuwsbrieven en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site of nieuwsbrieven te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site of nieuwsbrieven verkregen is.

 

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkels behoren Dirk van den Broek en de daartoe behorende webwinkels toe en/of bij diegene van wie Dirk van den Broek een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van Dirk van den Broek de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Aanbiedingen
Non food artikelen verkopen wij tijdelijk en zijn niet in alle filialen verkrijgbaar. Mochten deze snel uitverkocht zijn, dan vragen wij hiervoor jouw begrip. Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.

 

Responsible disclosure

Bij Dirk vinden we de veiligheid van onze website erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat er ergens een zwakke plek aanwezig is, waarvan wij niet op de hoogte zijn. Mocht je iets tegenkomen, dan horen we dit graag, zodat we dit snel mogelijk kunnen oplossen.

 

Wat te doen:

 • Geef je bevindingen aan ons door op online@dirk.nl en privacyofficer@dirk.nl. Voordat je een melding maakt, lees hier wat we van je nodig hebben en wat er mogelijk tegenover staat. 
 • Misbruik het probleem niet. Gebruik niet méér gegevens dan nodig zijn om het lek te testen. Verwijder of verander daarbij ook geen gegevens, zeker niet van anderen.
 • Gebruik geen tools die overlast veroorzaken, zoals security scanners of DDoS-tools.
 • Maak het probleem niet openbaar en deel het niet met anderen totdat het is opgelost. Daarna staat het je in principe vrij het probleem te delen, hoewel we je bij uitzondering kunnen vragen het pas te delen nadat wij ook vervolgstappen hebben kunnen nemen, zoals onze bezoekers of klanten informeren. Ook als het niet mogelijk blijkt om het probleem adequaat op te lossen, zullen wij je vragen het niet openbaar te maken of met anderen te delen.
 • Wis eventueel verkregen (vertrouwelijke) gegevens zo snel mogelijk.
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te kunnen oplossen. Daarbij is de URL en/of het IP-adres van het getroffen onderdeel, aangevuld met een korte beschrijving meestal voldoende. Het kan geen kwaad om dat aan te vullen met stappen om een en ander te reproduceren en/of screenshots om het probleem te illustreren.

 

Wat wij beloven:

 • We reageren binnen vijf werkdagen op je melding met onze beoordeling en, voor zover nodig, de verwachte oplostermijn.
 • We zijn ons ervan bewust dat je bij het onderzoek naar een probleem wellicht handelingen hebt verricht die strafbaar zijn. Als je te goeder trouw en volgens deze voorwaarden hebt gehandeld, is er voor ons geen aanleiding om aangifte te doen.
 • We houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Je melding wordt vertrouwelijk behandeld en het staat je ook vrij anoniem je melding te doen. Uiteraard kan er een uitzondering zijn, waardoor we van rechtswege gegevens moeten doorgeven, bijvoorbeeld door vordering van justitie.
 • Voor meldingen van ons onbekende problemen geven we een beloning. De grootte van die beloning bepalen we aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. De beloning kan naar onze keuze bijvoorbeeld bestaan uit cadeaukaarten en/of voor kosteloos winkelen.

 

Let op:

 • De beloningen worden niet gegeven voor meldingen over problemen op sites en systemen van derden.
 • Dit is geen uitnodiging om uitgebreid onze site te scannen; dat levert ons overlast op en zullen we daarom actief weren.
 • (D)DoS, fysieke beveiliging en social engineering vallen buiten deze bepalingen.
 • We kennen diverse problemen al, op deze pagina zie je wat buiten de scope valt.