Banner ketens en producten

Ketens en producten

Bij Dirk bieden wij onze klanten een ruim assortiment van ongeveer 8.500 producten, waarvan 1.600 producten 1 de Beste. We zijn ons ervan bewust dat de productie van al deze producten een grote impact heeft op mens, dier en milieu. Daarom willen we van al deze producten weten waar ze gemaakt worden, door wie en onder welke omstandigheden. In 4 verschillende thema’s, vertellen we alles over onze ontwikkelingen en initiatieven.

Ketentransparantie banner

Klik hier

Ketentransparantie

Producten maken vaak een flinke reis, voordat ze bij onze klanten thuis in de voorraadkast of koelkast belanden. Het productieproces van al deze boodschappen heeft een flinke impact op mens, dier en milieu. Bij Dirk vinden we het om deze reden belangrijk om inzichtelijk te maken uit welke schakels onze ketens bestaan. Zo maken we de reis van land (bijvoorbeeld een banaan uit Costa Rica) tot aan de klant thuis transparant. Vaak bestaat een keten namelijk uit meer schakels dan je op voorhand denkt. Hier lees je er alles over.

Duurzaamheid assortiment

Dirk kiest ervoor om steeds meer producten met een duurzaamheidskeurmerk te verkopen. Een keurmerk is van een onafhankelijke instantie die duidelijke eisen stelt die strenger zijn dan het wettelijk minimum. Iedereen die aan de eisen van het keurmerk voldoet, kan het keurmerk aanvragen. Denk hierbij aan keurmerken als PlanetProofRainforest Alliance, ASC of MSC. De keurmerken maken het eenvoudiger om een duurzame keuze te maken in onze supermarkten. Hier lees je er alles over.

Duurzaamheid assortiment banner

Klik hier

Dierenwelzijn banner

Klik hier

Dierenwelzijn

De verduurzaming van dierlijke ketens wordt steeds belangrijker. Bij deze verduurzaming ligt de nadruk niet alleen op dierenwelzijn, maar ook op de impact op het milieu die met de productie van dierlijke producten gepaard gaat. Zowel rond dierenwelzijn als milieu zoeken we bij Dirk een goede balans die ook op het gebied van prijs aansluit bij onze klanten. Hier lees je er alles over.

Mensenrechten in de ketens

De producten die in onze winkels liggen, gaan door vele handen heen en leggen soms een lange reis af. Daarom vinden we het belangrijk om samen te werken met leveranciers die gecertificeerd zijn volgens sociale standaarden en voldoen aan de afspraken uit onze Code of Conduct. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat certificering niet altijd betekent dat alle risico’s op schending van mensenrechten zijn geadresseerd. Hier lees je er alles over.

Mensenrechten in de ketens banner

Klik hier