Meer
Wat is het On the way to PlanetProof keurmerk?

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze voor natuur, klimaat, én dier. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten. (‘On the way to...’). Er is een groot aanbod van producten met dit keurmerk, dat je kunt tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, en bloemen en planten

Campina

On the way to PlanetProof boer

“Op onze boerderij besteden we extra aandacht aan koe, natuur en klimaat. Zo hebben we een ruime stal waar koeborstels hangen: een soort massageborstels. Koeien vinden het heel lekker en wandelen er zelf naartoe. Ze genieten van de massage en ze worden er schoon van! Daarnaast doen we aan natuurbeheer, onder andere in de vorm van weidevogelbescherming. Daar waar weidevogels zitten, beschermen we de nesten met een nestbeschermer tegen grazende koeien én en we maaien ruim om de plekken heen waar de nesten zitten, of we laten stukken staan als kuikenland. Tenslotte wekken we groene energie op middels onder andere zonnepanelen. Campinaboeren wekken zoveel energie op dat de producten van Campina volledig gemaakt worden met gebruik van groene stroom afkomstig van eigen boeren!”

On the way to PlanetProof tuinders

“Rode kooltelers Wim & Johannes Straver moeten op diverse onderdelen van het teeltproces aanpassingen doorvoeren om aan de strenge eisen van On the way to PlanetProof te kunnen voldoen. Dat gaat vooral om verbetering van de bodemvruchtbaarheid, het zoveel mogelijk mechanisch bestrijden van onkruid en het gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld nuttige insecten en vogels op het land, die als natuurlijke vijanden van ongedierte bijdragen aan een gezond gewas. Daarnaast leiden de stimuleringsmaatregelen van de On the way to PlanetProof teelt tot een lager energie- en waterverbruik.”

Hak