Meer
Duurzame vis

Dirk streeft een duurzaam visassortiment na. In samenspraak met WNF, Stichting Noordzee en Greenpeace inventariseerden wij ons totale visassortiment. Dit heeft ertoe geleid dat wij sommige vissoorten dus niet meer zullen verkopen. Want vis is lekker en gezond. Helaas worden vele vissoorten in hun voortbestaan bedreigd. Daarom is het van belang dat bedreigde vissoorten beschermd worden. Bij Dirk dragen wij daar graag aan bij door geen vis te verkopen die in de categorie ‘rood’ valt op de VISwijzer. Op deze pagina zullen wij uitleggen hoe duurzaam ons visassortiment is, zodat je er zeker van kunt zijn dat de vis bij Dirk (h)eerlijke vis is.


Certificering
Diverse organisaties houden zich bezig met de duurzaamheid van vis. Om je goed te informeren over de duurzaamheid van de verschillende vissoorten, geven deze organisaties keurmerken uit. Zo weet je welke vis duurzaam is en welke niet. Hieronder volgt een korte introductie van de verschillende viskeurmerken die je op onze producten kunt aantreffen. Bij elke certificering hebben wij een link toegevoegd naar de bron van de tekst. Door op deze link te klikken verlaat je onze website en kom je op de pagina van de desbetreffende organisatie.
 

MSC

MSC is de afkorting voor Marine Stewardship Council. De MSC is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die een certificeringprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame visserij. Door vis met het blauwe keurmerk van MSC te kopen, weten consumenten zéker dat ze vis kopen die uit een duurzame visserij komt. Dat is visserij die (1) niet bijdraagt aan overbevissing, (2) waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en (3) waarvoor goede beheersregels gelden.

Door het bieden van marktvoordelen aan gecertificeerde vissers wil de MSC bijdragen aan het omkeren van de wereldwijde achteruitgang van de visbestanden en het andere leven in zee. Dat idee werkt, want steeds meer vissers gaan de uitdaging aan en stappen het MSC certificeringprogramma in. Heel vaak moeten daarvoor ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd.

De winst voor het leven in zee begint bij gezondere visbestanden, minder ongewenste bijvangsten van vissen, vogels en zeezoogdieren en/of bescherming van het leven op de zeebodem. (Bron: website MSC

  

ASC

ASC is een nieuw keurmerk wat staat voor Aqua Stewardship Council. Dit keurmerk staat voor verantwoord gekweekte vis. Kweekbedrijven krijgen een ASC-keurmerk als ze aantoonbaar goed omgaan met de natuur en richtlijnen naleven op het gebied van toevoegingen en sociale omstandigheden.


VISwijzer
 

Dirk biedt klanten de gelegenheid zelf een bewuste keuze te maken bij het kopen van vis. Daarom hebben we een boekje uitgebracht met de VISwijzer van Stichting de Noordzee als uitgangspunt. Voor het samenstellen van de VISwijzer maakte Stichting De Noordzee gebruik van de meest recente wetenschappelijke gegevens over de visbestanden, internationale databases en feitelijke informatie over vangstmethoden en scheepsbewegingen. Verder zijn de specialisten van Stichting De Noordzee permanent in gesprek met deskundigen van bedrijven, de vissector en de handel.

In ons boekje ‘Bewuste viskeuze’ staat ons eigen assortiment verse vis, diepvriesvis en visconserven onderverdeeld in de vier groepen van de VISwijzer;

  • Keurmerk VIS: met het MSC-keurmerk voor wildgevangen vis en het ASC-keurmerk voor verantwoorde kweek.
  • Verse VIS: hier wordt ons assortiment verdeeld in categorien Keurmerk, Goede Vis en Minder goed.


Vissoorten die een rode kleur hebben gekregen vallen in de categorie ‘liever niet’. Deze vissoort wordt overbevist of de manier van kweken/vangen is te belastend voor de natuur. Om deze redenen heeft Dirk geen vis met de kleur rood in het assortiment.

Duurzame vis in het assortiment van Dirk

Bekijk hieronder verschillende visproducten met een duurzaam keurmerk.