Circulariteit

Het kopen van nieuwe producten, maar ook het (eenmalig) gebruiken van producten hebben een grote impact op onze aarde. Door afval te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, hoeven we de aarde minder te belasten, beperken we de CO2-uitstoot en gaan we zorgvuldig om met de grondstoffen die er zijn.

Pilot circulariteit

Omdat het onderwerp circulariteit volledig nieuw voor Dirk was, zochten we de samenwerking op met een externe partij. Deze partner vonden we in circulaire bio-grondstoffenverwerker De Clique. Om meer te leren over de mogelijkheden van circulariteit, startten we in 2022 een pilot in 3 Utrechtse winkels. In deze winkels verzamelden we overgebleven groenten en fruit. Deze werden vervolgens opgehaald door De Clique, op hun hub gesorteerd en verder verwerkt als compost voor het kweken van nieuwe producten. Ook keken we of het mogelijk was om met deze reststroom via fermentatie een nieuw product te ontwikkelen.

 

Tijdens de pilot ontdekte De Clique dat er een mooie stroom aan bananen hun kant op kwam. Deze bananen hebben zij uiteindelijk omgezet tot een nieuw product: bananenkombucha. Op kleine schaal is het dus zeker mogelijk om met afval iets nieuws te maken. In 2023 voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit om te kijken hoe we dit op grotere schaal kunnen doen. Met name het transport is een uitdaging. De Clique haalt dit nu op bij 3 vestigingen in Utrecht en rijdt dit naar hun hub vlakbij. Met 131 winkels verspreid over Nederland is dit niet mogelijk en moeten we kijken hoe we dit anders kunnen inrichten om het ook betaalbaar te houden.

Circulair werken

Een andere stap die we in 2022 gezet hebben, is dat we kritisch naar de materialen kijken die we gebruiken bij het verbouwen en inrichten van onze winkels. Is het mogelijk om deze opnieuw te gebruiken in plaats van te vervangen? Het antwoord daarop is “Ja”. Inmiddels hergebruiken we stellingen waar we onze producten in presenteren, de vloer bestaat uit gerecycled materiaal en de technische installaties verhuizen we mee als een winkel verplaatst wordt naar een nieuwe locatie.

 

In 2023 voeren we daarnaast een scan uit bij 2 Dirk-winkels: een wat oudere winkel en een net verbouwde winkel. Hierbij kijkt een externe partij naar het gebruik van plastic en hoe we dit kunnen hergebruiken of recyclen. Denk bijvoorbeeld aan de strips op de stellingen, waarin de prijskaarten worden geschoven. Met de resultaten van deze scan kunnen we ook verdere stappen zetten op het hergebruik van onze plastic materialen.