Eiweetmethode

Het is belangrijk voor mens, dier en milieu om de productie en consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten dat in 2030 de verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten 50/50 moeten zijn. Dirk wil dat bereiken door de klant vaker te laten kiezen voor plantaardig, maar voor we dat kunnen doen dient er eerst een nulmeting gedaan te worden. 

 

Op initiatief van Nederlandse supermarkten, en in samenwerking met partijen als Green Protein Alliance, ProVeg, Natuur & Milieu en Questionmark is de ‘Eiweetmethode’ ontwikkeld.  

De methode

Ons assortiment is opgedeeld in verschillende (sub)categorieën. De eerste fase van de Eiweetmethode, geeft de eiwitverhoudingen weer op basis van deze categorieën. In de volgende fase kan er steeds meer verdieping worden gegeven aan deze meetmethode en kunnen wij ons op basis daarvan specifieker ontwikkelen, tot op productniveau. 

 

Doelstelling:

 

In 2022 had Dirk een verhouding van 40,3% plantaardige eiwitten tegenover 59,7% dierlijke eiwitten, gemeten in kilogrammen. Voor 2023 streven wij ernaar om de verhouding plantaardige eiwitten te verhogen naar 42%. In 2024 geven wij hier een nieuw vervolg op, om te kijken hoe snel we naar een verhouding van 50%-50% kunnen komen. 

Meer weten over onze initiatieven? Lees ons duurzaamheidsverslag. 

banner