Convenant Leefbaar Loon bananen getekend door Dirk

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Dit is goed voor banen, vernieuwing en economische groei, maar brengt ook risico's met zich mee. Een Nederlands bedrijf kan internationaal betrokken raken bij misstanden, zoals kinderarbeid of milieuschade. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent dat bedrijven zich inspannen om deze risico's op misstanden op te sporen aan te pakken.

 

In 2019 tekende het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) het IMVO-convenant supermarkten. In dit convenant staan verschillende afspraken omtrent leefbaar loon in verschillende ketens. Iets waar Dirk zich dus ook voor in zet en waarvoor wij in juli 2022 de eerste stap hebben gezet. Manager commercie Ivar Venema tekende namens Dirk van den Broek het Convenant Leefbaar Loon voor Del Monte bananen. Eén van de weinige niet-huismerkproducten die Dirk zelf inkoopt.

 

Leefbaar loon

Een leefbaar loon houdt in dat de arbeider een loon ontvangt waarmee kosten voor voeding, onderdak, kleding, onderwijs en medische zorg worden gedekt. Door Superunie zijn 10 focusgroepen gesteld, waaronder bananen. Deze worden door Dirk zelf ingekocht en hangen dus niet samen met de andere leden van Superunie. Dirk heeft in juli zelf het initiatief genomen om het Leefbaar Loon Convenant te tekenen, om zo te zorgen dat de arbeiders bij de Del Monte bananen teler een eerlijk loon krijgen die hun kosten dekt.

Banner