Boodschappen

Ambi Pur Luchtverfrisser badkamer&toilet katoen

7,5 ml
4. 39
U

Omschrijving

Parfumverspreider op basis van geurende oliën.

Gebruiksadvies

Gebruik zonder batterijen of elektriciteit. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Na gebruik de ruimte ventileren. Bewaar de verpakking en de veiligheidsinstructies tot het product op is. Waarschuwing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Afzender en adres

P&G DCE bvba/sprl-Belgium Distr. Div.
Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Belgium

Disclaimer

Dirk doet er alles aan om de prijs- en productinformatie van onze producten zo accuraat mogelijk te houden. Echter, producten worden vaak verbeterd en daardoor kan informatie geregeld veranderen. Daarom raden we je aan om altijd de verpakking te lezen van het werkelijke product. Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Voordeel voor iedereen

Dirk van den Broek is de goedkoopste supermarkt van Nederland. Bij ons kan je je dagelijkse boodschappen doen voor de laagste prijs. Dit komt doordat wij altijd scherp op onze eigen kosten letten. Door geen bezorgservice te hebben, geen speciale spaarcampagnes of klantenkaarten aan te bieden, houden we onze kosten laag. Hierdoor kun jij goedkoop boodschappen doen. Kiezen voor Dirk betekent moeiteloos besparen op boodschappen. Kijk nu in onze Dirk supermarkt folder voor de nieuwste aanbiedingen of kom langs bij een supermarkt in de buurt.