Ga naar de hoofdinhoud
Statiegeld

Statiegeld is een bekend fenomeen wat ingezet wordt voor PET-flessen en -flesjes. Het houdt in dat de klant een klein bedrag betaalt voor de primaire verpakking en als zij dat later terugbrengen, krijgen zij dat bedrag weer terug. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving steeds vaker terug komt. Denk aan wetgevingen, maar ook eigen initiatieven.

petflesjes

Statiegeld PET-fles(je)

Sinds 1 juli 2021 zit er ook 15 cent statiegeld op kleine PET-flesjes. Bij Dirk hebben we de benodigde machines vooraf aan deze wetgeving aangepast en geïnstalleerd. Hierdoor zijn wij één van de koplopers geweest binnen dit nieuwe inname proces. Met het invoeren en naleven van de wetgeving wordt het zwerfafval van deze kleine flesjes aanzienlijk minder. Daarnaast draagt de optimalisatie van het proces bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. De plastic flesjes worden namelijk bij onze DC’s samengeperst tot pakketten van 100 kilo. Hierdoor is de stroom van 40 vrachtwagens per week richting het recyclebedrijf gereduceerd naar 1 vrachtwagen per week.

Blikjes

Sinds de invoering van het statiegeld op kleine PET-flesjes zien wij onze verkoop op blikjes zonder statiegeld stijgen. Per 1 januari 2023 wordt ook hier statiegeld op gerekend. Om ook hier als één van de koplopers te handelen hebben wij in 2021 al de nodige inventarisatie gedaan voor de beperking van CO2 en zwerfafval en zullen deze inventarisatie en ontwikkeling in 2022 verder doorzetten.

blikjes banner
agf-zakjes banner

AGF-zakjes

In 2019 introduceerden we bij Dirk herbruikbare nylonzakjes voor het verpakken van groente en fruit. De herbruikbare zakjes zijn geschikt om meerdere keren te gebruiken. Echter gaat de voorkeur van de klant op dit moment nog uit naar de vertrouwde plastic zakjes. In 2021 hebben we bij Dirk nagedacht over een alternatief om het gebruik van herbruikbare AGF-zakjes te stimuleren. Daaruit volgt in 2022 een pilot in 4 winkels, waarbij statiegeld centraal staat. Een klant koopt een herbruikbaar zakje voor een bepaald bedrag. Als de klant het zakje gebruikt, krijgen zij het geld ‘terug’ in de vorm van korting op hun boodschappen.