Voorwaarden

U bent in onze winkels van harte welkom! Om het boodschappen doen voor iedereen niet alleen heel voordelig, maar ook plezierig te houden, kunnen we niet zonder wederzijdse afspraken. Dat voorkomt onnodige misverstanden. We hebben daarom een aantal regels opgesteld. Deze kunt u hieronder terugvinden. 

 

Huisregels in de winkel

In onze winkels gelden onderstaande  huisregels.

  • Wij verkopen geen alcohol en tabak aan klanten jonger dan 18 jaar. Nog geen 25 jaar? Dan vragen wij om een legitimatiebewijs. Uw legitimatie wordt gecontroleerd met behulp van een leeftijd-checker. Dit apparaat is een stand-alone en heeft enkel aansluiting op het stroomnetwerk. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

 

  • Wij hebben niet terug van biljetten van € 200 en € 500.
  • Wij vragen een toeslag van 50 cent indien u met een creditcard van MasterCard, Maestro of VISA betaalt.
  • Bij ons kunt u geld opnemen, hiervoor vragen wij een vergoeding van 15 cent.
  • Het is verboden om in de supermarkt verpakkingen te openen en etenswaren te nuttigen.
  • Het gebruik van een mandje of winkelwagen is verplicht.
  • Onze medewerkers zijn bevoegd om de inhoud van uw tas te controleren.
  • Voor uw en onze veiligheid worden er continu beelden opgenomen.

In verband met lokale situaties kunnen er in onze winkels nog aanvullende regels gelden. Deze worden  altijd in de winkel aangegeven.

 

 

 

Algemene voorwaarden zelfscansysteem Scan Direct Dirk  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor gebruik van het zelfscansysteem Scan Direct bij een aantal supermarkten van Dirk.Waar wij in het navolgende schrijven over ‘Scan Direct’ geldt dit voor het zelfscansysteem Scan Direct. Waar wij in het navolgende schrijven over ‘supermarkten’ geldt dit voor alle supermarkten van Dirk.

 

Deelname

Wanneer u in het bezit bent van een zelfscankaart, kunt u deelnemen Scan Direct. De zelfscankaarten zijn bij de servicebalie in het filiaal verkrijgbaar. U ontvangt een  zelfscankaart die het gebruik van Scan Direct binnen de supermarkten direct mogelijk maakt.

 

Verlies van de zelfscankaart kunt u melden bij een supermarkt waar Scan Direct ter beschikking staat.

Bij verlies of slijtage van uw zelfscankaart kunt u een nieuwe zelfscankaart afhalen bij de servicebalie van de supermarkt waar Scan Direct ter beschikking staat.

 

Uitsluiting
Wij behouden ons het recht voor een ieder die oneigenlijk gebruik maakt van Scan Direct uit te sluiten van verdere deelname.


Privacy

In het geval u persoonsgegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld door het invullen van een aanmeldingsformulier, zal het bestand van deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving worden behandeld. Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het bestand met uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De houder van het bestand is Detailresult BV. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

 

Gebruik Scan Direct door klant

U draagt de verantwoording voor het scannen van alle artikelen. Wij zullen het zorgvuldige gebruik van Scan Direct controleren door het uitoefenen van steekproeven. Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert te verwijzen naar een reguliere kassa, waar alle artikelen opnieuw gescand zullen worden door de kassamedewerker.

 

Beschikbaarheid en beëindiging Scan Direct

De werking van Scan Direct en de bijbehorende voorwaarden kunnen door ons altijd, na tijdige vooraankondiging, worden gewijzigd. Ook behouden wij ons het recht voor om Scan Direct, na tijdige vooraankondiging, als zelfscansysteem te beëindigen.

 

Slotbepalingen

Bij enige onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden in deze algemene voorwaarden Scan Direct, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Parkeerbeleid
Wij bieden onze klanten de gelegenheid om bij onze winkels hun auto te parkeren in een daarvoor bestemde garage en/of op een daarvoor aangewezen parkeerplaats. Door hiervan gebruik te maken verklaart de klant akkoord te gaan met de op de borden aangegeven voorwaarden.

Dirk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen in onze parkeergarages en/of op onze parkeerplaatsen. Dirk is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelegde boetes. Op ons parkeerbeleid is de Wegenverkeerswet van toepassing.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.