Van welk netwerk wordt gebruik gemaakt en hoe is de dekking?
Ik kan geen SMS-berichten versturen.
Hoe veel tekens mag een SMS-bericht maximaal bevatten?